Ashtanga Yoga

posted in: Yoga Stijlen | 0

Ashtanga yoga, dezelfde basis als Hatha.

yoga vakantieMen zegt dat de oorsprong van Ashtanga yoga ligt in Mysore. op het moment dat ik dit schrijf is het mij nog niet helemaal duidelijk. Is het nou Hatha yoga of Ashtanga yoga wat men in Mysore heeft gepraktiseerd?. of beide? Wat in ieder geval wel duidelijk is, is dat Krishnamacharya uiteindelijk de “vader” is geworden van Ashtanga yoga.  In de jaren negentig heeft ene Norman Sjoman het boek The Yoga Tradition of the Mysore uitgebracht. Dit boek is de eerste vertaling van de Sritattvanidhi (schie-tot-van-ie-die), een prachtig geïllustreerde handleiding geschreven door een prins uit de Mysore Palace ergens rond de 19e eeuw. Deze handleiding bevat 122 posities en is hiermee de meest uitgebreide handleiding met asanas vóór de twintigste eeuw. Krishnamacharya heeft uiteindelijk 4 yoga boeken uitgegeven.

Krishnamacharya is in 1916 naar de Himalayas gereisd om daar yoga te leren.  Hier heeft hij zijn guru Sri Ramamohan Brahmachari ontmoet en is vervolgens zo’n zeven en een half jaar  gebleven.  In 1933 gaf hij voor het eerst les in Mysore.  Behalve Sri K. Pattabhi Jois  en BNS Iyengar had hij  ook de studenten Indra Devi, BKS Iyengar en zijn zoon TKV Desikachar en inmiddels wereldberoemde yogi’s onder zijn hoedde.  Men zegt dat Krishnamacharya de meest traditionele en originele vorm van yoga heeft geleerd. Desalniettemin heeft Krishnamacharya in Madras ook een andere stijl ontwikkeld welke uiteindelijk Vini Yoga is genoemd.

ashtanga yoga

Tijdens zijn verblijf bij Sri Ramamohan Brahmachari maakte men gebruik van een oude traditie waarbij de guru zijn kennis en filosofie vocaal overbracht aan de student. Er werd dus geen gebruik gemaakt van boeken en notities en de student moest de kennis tot in detail weten. Een van de teksten die hem werd geleerd was uit het geschrift Yoga Korunta. Krishnamacharya kreeg van zijn guru de opdracht om dit geschrift te gaan zoeken. Uiteindelijk heeft Krishnamacharya het boek gevonden in de University Library of Calcutta. Het was niet lang daarna dat het boek door mieren werd aangetast waardoor authenticiteit niet meer te achterhalen is.

Korunta betkend “groep” en er wordt gezegt dat de inhoud de exacte samenvatting bevat van de asanas.  Alles over vinyasa, bandha, dristhi, asana en alle series en dus de basis van Ashtanga yoga. Onderdeel van de Yoga Koruta is de legende Vamana Rishi. Hij zou geboren zijn wanneer Ashtanga yoga bijna was “vergeten” en er een wijze man nodig zou zijn om het terug te brengen.  Vamana Rishi zou zichzelf gereïncarneerd hebben voor deze taak. Volgens het verhaal weigerde hij uit de baarmoeder te komen totdat hij alles over Ashtanga yoga zou weten

 

Sri K. Pattabhi Jois

retreatHet was Sri K. Pattabhi Jois, de oudste student van Krishnamacharya, die zijn traditionele yoga verspreidde. Hij was meer dan 25 jaar zijn student en niet lang daarna starte Pattabhi Jois met het schrijven van de Yoga Mala. Marla betekend “krans”  en wijst naar Asthanga Yoga als de parels van adem en beweging, opgesteld langs een krans. In 1962 werd zijn boek door een van de leerlingen gepubliceerd. Het is uiteindelijk Eddie Stern die in 1999 ervoor zorgt dat het boek in de Verenigde Staten voor het eerst wordt uitgegeven.  In 1964 is het de Belg André van Lysebeth die als eerste europeaan les mag ervaren van Pattabhi Jois. Inmiddels is de Yoga Mala als het ware een testament geworden van eenoude yoga traditie. Sri K. Pattabhi Jois heeft tot aan zijn dood in 2009 les gegeven.

BNS Iyengar

ashtangaOok Sundaraja Iyengar is een diciple van Krishnamacharya  uit dezelfde periode en grondlegger van Iyengar yoga.  Terwijl Pattabhi Jois bij zijn leraar bleef in Mysore werd Iyengar op pad gestuurd naar Pune in Centraal India met als taak om yoga aan andere te leren. De eerstvolgende keer dat de twee yoga broers elkaar weer ontmoette was pas in 1940.  Het was pas in 2005, 65 jaar later, op de 87ste verjaardag van Iyengar dat de telefoon ging en zij elkaar weer spraken. Kort daarna, met behulp van Alexander medlin, konden ze elkaar weer in de ogen kijken, dit werd een historische ontmoeting in de geschiedenis van yoga.

 

Ashtanga Yoga en Hatha Yoga, niet eens zo veel verschil

Ashtanga yoga en Hatha yoga komen samen in de filosofische basis van de Yoga Sutra. Een boek, geschreven door Patanjali, dat in vele talen is te vinden en waarin alle bestaande technieken en kennis uit die periode is verzameld. De Yoga Sutra is geschreven tussen 400 BC en 200 AD en is de belangrijkste tekst in de klassieke yoga geschiedenis.  In de Yoga Sutra  wordt yoga uitgelegd als het “stil maken van de geest” Enkel met een rustige geest kan de ware natuur van bestaan gerealiseerd worden. Om dit te realiseren gebruikt Patanjali “Het achtvoudige pad“. Hieruit is ook de naam Ashtanga uit voortgekomen.

Ashtanga Yoga is heel dynamisch en het grootste verschil met Hatha Yoga is dat je tijdens een les een vaste serie houdingen volgt, ook wel bekend als de ‘primary series’. Deze lopen zonder pauze in elkaar over met behulp van ademhaling. Ashtanga is dus ook zeker een uitdagende yogastijl. Tijdens een Hatha yoga les ga je simpel weg in een houding en na een vijftal ademhalingen weer uit de houding. Het is niet de bedoeling dat de houdingen in elkaar overlopen. Ook de zonnegroet is anders, je springt bijvoorbeeld niet in een plank maat je stapt naar de plank. Uiteraard is ademhaling in alle yoga stijlen van groot belang maar het verschil hier is dat tijdens Ashtanga yoga de ademhaling een eenheid moet vormen met de bewegingen omdat ze in elkaar overvloeien.

vinyasa _ yoga retreat

Ashtanga vs Vinyasa

Vinyasa yoga is ontwikkeld door Srivatsa Ramaswami, een andere leerling van Krishnamacharya. Ook Vinyasa yoga heeft net als Ashtanga yoga een flow maar behalve dat er geen vaste serie wordt aangehouden is er ook een verschil in tempo. Ook zijn er momenten dat een houding langer wordt aangehouden en zijn er rustmomenten. Verder wordt er meer aandacht besteed aan meditatie en andere ademhalingsoefeningen. Asthanga yoga is dus fysieker en misschien zelfs wel intensiever.

Ashtanga vs Power yoga

Ashtanga en power yoga delen dezelfde wortels. Beide hebben als basis de warmte gecreëerd door de Ujjayi ademhaling en een voortdurende beweging en tempo. Beide gebruiken een constante flow van de ene beweging naar de andere met als doel het creëren van een zuiverende lichaamswarmte, een fit lichaam een een rustige geest.  Soms worden de termen Ashtanga en Power yoga door elkaar heen gebruikt. Wederom is het belangrijkste verschil dat Ashtanga yoga een set serie volgt en je dus tijdens elke les exact dezelfde bewegingen volgt. (met als uitzondering de verschillende niveau’s). Er zijn voordelen aan het systeem, zo weet je van te voren waar je aan toe bent en kan je jezelf laten gaan in de bewegingen. Het is niet nodig om veel aandacht te schenken aan wat de volgende asana zou kunnen zijn. Verder is het mogelijk om de asana’s te perfectioneren zodat je uiteindelijk als vergevorderde in de laatste serie alle posities “perfect” uit kan voeren.  De posities worden dan als muzieknoten die in elkaar overvloeien. Dit kan een heerlijk gevoel geven. Power yoga daar in tegen kan iedere les weer anders zijn. er bestaat een bijna onuitputtelijke bron aan yoga posities, dus waarom zou je je houden aan slechts een paar houdingen? In feite is het van belang dat je voor jezelf bepaald wat jij prettig vindt. Als voorspelbaarheid of een vaste routine voor jou prettig aanvoelen dan is ashtanga yoga echt iets voor jou, maar is afwisseling echt jouw ding? en wil je een flow style yoga praktiseren? Ga dan voor Vinyasa of Power yoga.

Follow Jeanne:

yoganista en webcare profesional

Jeanne is ooit verlieft geworden op Yoga terwijl ze in Thailand was. Ondanks fysieke uitdagingen is yoga sindsdien een passie geworden. Ze is geen benen in de nek yogadocent maar desalniettemin houdt ze wel van een pittig lesje. Ashtanga Vinyasa yoga is dan ook haar favoriete stijl

Latest posts from